Saturday, March 19, 2011

Sa Ugoy ng Duyan (Breastfeeding)

video

Sa unang oras ng buhay hanggang anim na buwan, GATAS NG INA lamang ang ibigay.

No comments:

Search This Blog

Nursing Presentations